Hvem arver efter dig?

Har du ikke skrevet testamente, arver dine børn efter dig. Dine børn deler arven lige.

Du kan i et testamente bestemme, at andre skal arve efter dig, eller du kan bestemme, at dine børn ikke skal arve lige meget.

 

Skal du skrive testamente?

Med et testamente kan du tilgodese for eksempel familiemedlemmer, venner eller en samlever.

Du kan ikke gøre dine børn arveløse

Ønsker du ikke, at dine børn skal arve alt, hvad du efterlader dig, eller ønsker du at tilgodese for eksempel et af dine børn frem for de øvrige, kan du oprette et testamente.

Dine børn er det, man kalder tvangsarvinger. Det vil sige, at du ikke kan gøre dem arveløse. Som udgangspunkt arver dine børn alt, hvad du efterlader dig. Men du kan begrænse deres samlede arv til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over de resterende 3/4 af det, som du falder i arv efter dig.

 

Eksempel: tvangsarv

Du efterlader dig ved din død 1 barn og en arv på kr. 400.000 kr. Har du ikke skrevet testamente, vil dit barn arve hele din arv.

Ved at skrive et testamente, kan du begrænse dit barns arv til 100.000 kr. (400.000 * 1/4).

 

Eksempel: ulige fordeling af arven til dine børn

Du har tre børn, Signe på 25, Jakob på 23 og Mads på 12. Signe og Jakob har du hjulpet godt på vej med uddannelse. Og du ønsker at sikre, at også Mads får en god uddannelse. Derfor vil du gerne have, at Mads arver mest muligt.

Du efterlader en arv på 600.000 kr., som dine børn skal dele, hvis du ikke skriver testamente. Dine børn arver derfor som udgangspunkt hver især 200.000 kr.

I et testamente har du mulighed for at begrænse Signe og Jakobs andel, så de hver især får 1/4 af de 200.000 kr. Det vil sige, at de hver især får 50.000 kr.

Derved kan du sikre, at Mads arver 500.000 kr.