• juridisk-bistand-på-vækstfabrikken-i-Holbæk-2015-web

Velkommen til AdvokatTestamente.dk

Vi yder professionel, individuel rådgivning og udarbejder testamenter, ægtepagter og dokumenter med henblik på dødsfald og dødsbobehandling.

Vi ønsker at give dig den bedst mulige rådgivning og udarbejde dokumenterne, så du opnår præcis det, du ønsker.

Et testamente er ugyldigt, hvis det ikke oprettes, som foreskrevet i arveloven. Der er også lovkrav til oprettelsen, udformningen og registreringen af ægtepagter.  Vi sørger for, at dokumenterne udarbejdes således, at alle krav i lovgivningen er overholdt.

Hvem arver?

Er der ikke oprettet testamente, fordeles arven efter reglerne i arveloven. For at kaste lys over, det betyder for dig og dine nærmeste, gennemgår vi nogle familiesituationer, hvor du kan vælge den, der passer med din.

Læs mere

Dødsbo

Efter udlevering af et dødsbo fra skifteretten, hjælper vi med at få en lang række formaliteter på plads mht. dødsboets behandling. Vi skaber overblik og opgør værdierne (hus, bil, indbo, værdipapirer m.m.) samt sørger for at fordele dem mellem arvinger efter loven og et evt. testamente, efter at evt. kreditorer er betalt.

Læs mere

Testamente & ægtepagt

De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.

Læs mere

Erhverv

Erhvervsdrivende har særlige forhold, der skal tages hensyn for at sikre virksomhedens fortsatte beståen også efter separation/skilsmisse og dødsfald. Vi hjælper med professionel rådgivning om alle forebyggende tiltag rettet mod ægtefælleskifte, skifte af dødsbo, herunder sikring af virksomheden ved ægtepagt, testamente og supplerende partner/anpartshaveraftaler.

Læs mere